Blogi, sivun otsikko

Blogi

angle-left

Blogit

Luotsin asiakkuus katkaisee työttömyyden 80 %:n todennäköisyydellä

Luotsin avajaisista on kulunut noin 2,5 vuotta (Katso Luotsin 1vuotissynttäritunnelmia). Olemme palvelleet tänä aikana jo yli 3300 joensuulaista asiakasta, joista ulkomaalaistaustaisia lähes 500. Luotsin duuniagentit palvelevat asiakkaita suomen kielen lisäksi englanniksi ja venäjäksi.

Palvelemme asiakkaita iästä ja statuksesta riippumatta. Suurin osa asiakkaistamme on yli 30 vuotiaita (65 % kaikista asiakkaista). Mukaan on mahtunut myös yli 55 vuotiaita (n. 500 asiakasta). Asiakkaista 75 % olivat työttömiä asiakkuuden alkaessa.

Viime vuonna saimme noin yhdeksänkymmentä uutta asiakasta joka kuukausi  ja jokainen Luotsin duuniagentti palvelee henkilökohtaisesti reilua kolmekymmentä asiakasta.

Asiakkuuden kesto ja palvelut ovat yksilökohtaisia. Noin parikymmentä prosenttia asiakkaista löytää agentin kanssa työpaikan avoimilta työmarkkinoilta vajaassa neljässä kuukaudessa ilman muita siirtymiä.  Toinen yleinen polku avoimille työmarkkinoille kulkee tilapäisen työn kautta. Melkein puolet tilapäisen työn aloittaneista päätyy avoimille työmarkkinoille pysyvämpään työsuhteeseen tai tutkintoon johtavaan koulutukseen. Yleisiä polkuja Luotsin asiakkaille kohti työtä ovat lisäksi työllistyminen palkkatuella, työkokeilu ja muu lyhytkestoinen koulutus.

Noin kymmenellä prosentilla asiakkaista asiakkuus keskeytyy. Syitä keskeytykselle ovat olleet, että duuniagentti ei enää tavoite asiakasta, tilanne ei ole edennyt, asiakkaan toive, tai muutto toiselle paikakunnalle. Agenttia voidaan myös vaihtaa.

80 %:lla Luotsin asiakkuuden työttömänä aloittaneista asiakkaista työttömyys on katkennut. Pitkäkestoisempi ratkaisu on löydetty n. 70 %:lle päättäneistä asiakkaista. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden kokema hyöty Luotsin palveluista on jatkuvasti pysynyt erittäin korkealla tasolla (NPS >9). 

Voit seurata Luotsin kävijä- ja asiakasmääriä, tuloksia ja asiakastyytyväisyyttä täältä.

Tiedot tammikuulta 2022. Teksti: Sampo Könönen

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Ammatit tutuksi: Graafinen suunnittelija

Graafinen, eli visuaalinen suunnittelu, on kuvallista viestintää. Graafisen suunnittelijan...

Tekemisen meininkiä Salpakadun Taitamossa!

Viime syksynä avattu Kiertämö on kierrätyskeskus, osana Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen...