Blogi, sivun otsikko

Blogi

angle-left

Blogit

Luotsin monipuoliset palvelut tutuiksi

Luotsin palvelujen ytimessä on duuniagenttien tarjoama henkilökohtainen valmennus. Luotsi tarjoaa asiakkailleen myös muita, erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sopivia palveluja.

Luotsin viestintätiimi lähti jututtamaan Luotsin palvelukoordinaattoreita, jotka vastaavat Luotsin palvelukokonaisuudesta. Katja Kanninen ja Hilkka Mäkinen kohtaavat meidät kuuleman mukaan jännittyneinä. Haastattelun aikana jännitys selkeästi lieventyy ja samalla pääsemme kuulemaan, kuinka monipuolista työtä palvelukoordinaattorit käytännössä tekevät - ja millaisia palveluita Luotsi todellisuudessa tarjoaakaan.

Tiivistettynä Luotsi tarjoaa työllistymistä edistäviä, työllisyyttä ylläpitäviä ja työttömyyttä ennaltaehkäiseviä palveluita.  Luotsin tavoitteena on, että tänne saapumalla voi avata monia ovia sekä samalla saavuttaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Jo Luotsiin saapumalla tarjoutuu mahdollisuus päästä eteenpäin monenlaisissa pohdinnoissa - ja itse Luotsin asiakkaana vielä sitäkin pidemmälle. Tärkeää ja tarkoituksenmukaista on, että palvelut ovat asiakkaille merkityksellisiä.

“Ja kaikilla (palveluilla) on jonkinnäköinen arvo tai merkitys sen ihmisen elämässä. Mitä hän kokee tarvitsevansa tai ei oo kenties huomannut tarvitsevansa. Palvelulla vastataan johonkin tarpeeseen tavalla tai toisella.” Kanninen kuvailee palveluiden tarkoitusta.

Luotsi tarjoaa kaikille avoimia palveluita, joita voi löytää Luotsin viikkokalenterista. Kalenterin ohjelmat tuotetaan yhdessä Luotsin yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat muun muassa oppilaitokset, henkilöstöpalvelut ja yritykset. Viikottain vaihtuvaan ohjelmaan voi kuka tahansa joensuulainen osallistua vapaasti. Kalenteriohjelman avulla on mahdollisuus kohdata helposti muun muassa oppilaitosten opinto-ohjaajia, yritysten rekrytoijia sekä saada aloittavana yrittäjänä neuvontaa.

Viikkokalenterin lisäksi Luotsi tarjoaa joitakin palveluita ainoastaan asiakkailleen ja niihin voi ohjautua oman duuniagentin avulla. Asiakkaille tarjottavat palvelut kohdistetaan asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti ja siitä syystä johtuen ne voivat olla myös rajattuja - esimerkiksi tiettyyn palveluun voi päästä vain tietyssä elämäntilanteessa oleva tai tietyn ikäinen henkilö. Tällaisia palveluita ovat muun muassa LinkedIn-valmennus työnhaun  apuna, Tyyni-psykoterapiapalvelu akuutin elämäntilanteen helpottajana ja Suunta-valmennus elämän suuntaan liittyvien mietteiden tukena.
 

Palveluiden syövereissä

Palvelukoordinaattori Katja Kannisen ja Hilkka Mäkisen tehtäviin kuuluvat palveluiden suunnittelu, toteutus, seuranta ja kehitystyö. Heidän tavallinen työpäivänsä muodostuu edellä mainittujen lisäksi palavereista ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Tarkoituksena on saada aikaan palveluita, jotka tuottavat arvoa mahdollisimman monelle.

Kanninen ja Mäkinen kertovat jatkuvan kehittämisen liittyvän heidän työhönsä oleellisesti ja palveluita testataan tarkoituksella. Saatujen kokemuksien avulla palveluita kehitetään ja ne ovat toimineet uusien palveluiden perustana. Esimerkiksi aiemmin toteutettiin työnhakukursseja, jotka yllättäen eivät sellaisenaan toimineetkaan. On myös käynyt niin, että jokin palvelu toimiikin todellisuudessa eri kohderyhmällä, mitä alkujaan suunniteltiin. Näissä tilanteissa palautteen kerääminen ja tilannekartoitus ovat toimineet avainasemassa.

Korona on luonnollisesti vaikuttanut Luotsissa järjestettäviin palveluihin ja täten palvelukoordinaattoreiden työhön. Mäkinen kertoo, että tapahtumat on nopealla aikataululla muutettu joko webinaareiksi tai ainakin hybrideiksi - joka tarkoittaa sitä, että live-tapahtuman lisäksi tapahtuma on netissä. Siitä johtuen erilaisia palveluja on myös alettu suunnittelemaan jo etukäteen sähköiseen muotoon. Tästä oiva esimerkki on tuleva sähköinen oppimisympäristö, jonne aletaan keräämään tietoa ja palveluita agenttien valmennustyön tueksi.

Luotsin viikkokalenteri täydentyy myöhemmin Luovin opinto-ohjaajalla ja Luotsilta voi tulevaisuudessa odottaa pätevyys- ja korttikoulutuksia. Viimeisimpänä Luotsi on alkanut tarjoamaan uutta "Haasteena haastattelu"-palvelua. Sen tarkoituksena on helpottaa tulevaa työhaastattelua ja palvelun avulla tulevaan haastatteluun saa käytännön vinkkejä. Tämän lisäksi Agentit ovat apuna onnistuneen ensivaikutelman luomisessa ja palveluun kuuluu harjoitushaastattelu ennen varsinaista työhaastattelua. Palveluun pääsee Luotsin asiakkaana duuniagentin kautta.

Haasteena haastattelu -palvelun avulla voi päästä harjoittelemaan työhaastattelutaitoja duuniagentin avustuksella.
 

Palveluita ja byrokratiaa

Palveluita Luotsille tuotetaan duuniagenttien, yhteistyökumppaneiden ja ostopalveluiden avulla. Palautetta ja ideoita palveluista toivotaan koko ajan ja sitä kerätään edellä mainittujen  lisäksi myös asiakkailta. Kanninen ja Mäkinen toteavat, että on tärkeää viestiä palvelun toimivuudesta ja kokemuksista.

“Olipa se mikä tahansa idea, niin se kannattaa lausua ääneen. Nyt kun ollaan kehittämishanke, ideoita otetaan mielellään vastaan. Tulipa ne sähköpostilla tai joistain työryhmistä - tai ihan vaan yksittäisinä heittoina. Näkökulman tuominen on tärkeää.” Kanninen kertoo palautteen merkityksestä.

Uuden palvelun saaminen Luotsiin on byrokraattinen prosessi, jota säätelevät monet lait, hankintaohjeet ja sopimusehdot. Edellä mainitun lisäksi palvelussa tulee huomioida aiemmat kokemukset, palvelun sopivuus Luotsin toimintaan, taloudelliset resurssit sekä tällä hetkellä tarjottavat palvelut ja palveluntarjoajat - jos joku paikallisesti tarjoaa vastaavaa palvelua, palveluidean toteutus täytyy jättää kesken. Kilpailutusprosessi itsessään on tarkka ja siinä tulee huomioida kaikki laissa määritellyt osa-alueet. Näiden syiden vuoksi uusi palvelu eroaa poikkeuksetta ensimmäiseen ehdotukseen verrattuna.

Millaista on toimia palvelukoordinaattorina?

Kanninen ja Mäkinen toteavat, että palvelukoordinaattorin työssä pääsee kokemaan monenlaisia tunteita. Hyvinä päivinä työn flow vie mennessään ja pääsee luomaan jotain täysin uutta. Hieno fiilis tulee, kun suunnitellusta työstä tuleekin pysyvä elementti Luotsin kokonaisuuteen. Välillä taas tulee päiviä, kun mikään ei ota sujuakseen ja lähinnä turhauttaa. Hankalimmat hetket tulee paineesta, kun suunniteltu palvelu tulisi tuottaa, mutta palvelua ei voida lähteä viemään eteenpäin esimerkiksi resurssien rajallisuudesta johtuen. Tämän lisäksi hetkittäistä epävarmuutta työhön luo prosessien tyypillinen hitaus.

Palvelukoordinaattorin tehtävässä tarvitaan paineensietokykyä, kokonaisuuden hahmottamista ja palvelujärjestelmien ymmärtämistä. Kannisen ja Mäkisen aiemmat kokemukset asiakastyöstä ja järjestöpuolesta ovat iso plussa. Se, että palveluja pystyy katsomaan asiakkaan näkökulmasta, on osoittautunut tässä työssä äärimmäisen tärkeäksi. Toisaalta tuntemus järjestötoiminnasta on vahvuus palvelujen organisoimisessa. Kuvassa vasemmalla on Katja Kanninen ja oikealla Hilkka Mäkinen. 

Kannisen ja Mäkisen työssä tieto tulee pitää ajantasaisena. Palvelukoordinaattorina elinikäinen oppiminen toteutuu, sillä he päivittävät tietämystään usein opiskelemalla. Korona on näkynyt työssä isona digiloikkana, kun palveluiden suuntaaminen verkkoon on entistäkin tärkeämpää. Kumpikin palvelukoordinaattoreista toteaa, että viime kuukausina tietämys sähköisistä järjestelmistä on kasvanut valtavasti - jo omaan työhistoriaankin peilattuna.

“Tässä työssä tulee nopeasti ottaa haltuun uusia juttuja ja oppia myös nopeasti. On tärkeää pitää mieli aika avoimena - koska ne voi olla yllättäviäkin juttuja, jotka täytyy äkkiä omaksua.” Hilkka Mäkinen tiivistää kokemustaan palvelukoordinaattorin työstä.

Katja Kanninen nostaa myös oman rajallisuutensa ymmärtämisen tärkeäksi ominaisuudeksi työssään. Palvelukoordinaattorina pääsee tutustumaan laaja-alaisesti palveluihin, joista osa saattaa olla hyvin kaukana omasta osaamisesta. Tällöin on tärkeää myöntää tarvitsevansa tukea esimerkiksi asiantuntijuuden muodossa, jotta asiat voivat lähteä etenemään. Kanninen kertookin, että tässä työssä yksi parhaista puolista on se, ettei kaikkea tarvitse osata tehdä yksin.


Luotsin viestintätiimi pääsi elokuussa haastattelemaan palvelukoordinaattori Katja Kannista ja Hilkka Mäkistä, jotka vastaavat Luotsin palveluista.

Hilkka Mäkinen palasi äitiyslomalta huhtikuun loppupuolella ja on toiminut nykyisessä tehtävässään muutaman kuukauden ajan. Hän on aikaisemmin toiminut Ohjaamon koordinaattorina ja hyppäsi nykyisiin tehtäviin lennosta.
Katja Kanninen on toiminut nykyisessä palvelukoordinaattoritehtävässä koko Luotsi-hankkeen ajan - toisin sanoen vuoden ajan. Kanninen on toiminut erilaisissa työtehtävissä asiakastyön parissa 20 vuoden ajan. 

Luotsin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluja:

 • agenttiapu

 • alanvaihtaja

 • aloittavan yrittäjän neuvonta

 • bussikortti

 • CV-paja

 • Karelian ja Riverian opinto-ohjaajat

 • konsultoiva terveydenhoitaja

 • LinkedIn-valmennus

 • maahanmuuttajien SIMHE-ohjauspalvelu

 • Nepsy-tulkki

 • uraohjaus

 • perehdytysjakso yhdistyksiin

 • rekrytointipalvelu

 • ryhmätoiminnot

 • sosiaaliohjaaja Siun Sotelta

 • stailauspalvelu 

 • Suunta-valmennus

 • tulkkipalvelut

 • tyylikkäänä työhaastatteluun

 • Tyyni-terapiapalvelu

 • viikko-ohjelman palvelut

Teksti: Sanna Hyvönen Kuvat: Mika Salmi

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Yrityskuiskaajat liikkeellä: Brändpa Oy

Uudistunut yrityskuiskaus -kampanja on jälleen pyörähtänyt käyntiin. Kampanjan tavoitteena on...

Ammatit tutuksi: Kurkistus puhelinmyyjän työhön

Kävelemme Centrum- ja Metropoli-ostoskeskusten välisen kävelysillan ylitse, jonka vierestä...

Kartta Kauppakatu

Kauppakatu 29, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute