Blogi, sivun otsikko

Blogi

angle-left

Blogit

Luotsin työnhakuvinkit kotisohvalle

OSA 1: CV Kuntoon!

Tervetuloa mukaan kehittämään työnhakutaitojasi kotoa käsin. Ensimmäisessä postauksessa keskitymme ansioluettelon tekoon. Tämän postauksen lopussa on linkki videoon, jossa duuniagentti Antti käy läpi CV-vinkkejä. Muistathan, että voit aina ottaa yhteyttä Luotsiin ja saada henkilökohtaista ohjausta ansioluettelon tekoon.

CV Kuntoon! Hyvän ansioluettelon avaimet.

Ansioluettelossa tulisi olla selkeästi ja siististi yhdellä tai korkeintaan kahdella sivulla esitettynä sinun koulutus- ja työhistoriasi, kieli- ja tietotekniikkataidot, lyhyt kuvaus osaamisestasi ja ominaisuuksistasi sekä mahdolliset suosittelijat.

Persoonasi saa näkyä ansioluettelossa. Työnantajat voivat käydä läpi kymmeniä, jopa satoja ansioluetteloita rekrytoinnin yhteydessä. On siis tärkeää, että ansioluettelosi antaa selkeän kuvan osaamisestasi ja viestii positiivisesti siitä, millainen ihminen olet.

Tässä vinkkejä, joihin erityisesti kannattaa panostaa ansioluetteloa laatiessa.

Yksilöi työtehtävät ja kirjoita ne auki

Tämä on olennaisin asia. Se, että kirjaat näkyviin työnantajan, työsuhteen keston ja tehtävänimikkeen ei vielä riitä. Jokaisen työsuhteen yhteyteen tulee liittää työtehtävät yksilöitynä. Tämä vaatii välillä hieman pohtimista – voit lähteä liikkeelle esim. siitä, millaisia asioita teit tavallisen työpäivän aikana ja laajentaa tarkastelua tämän jälkeen hieman harvemmin toistuneisiin tehtäviin, joista kuitenkin kertyi osaamista.

Esimerkiksi, jos olet työskennellyt varastotyöntekijänä ja kirjaat työtehtäviksi ”yleiset varastotyöt”, ei se kerro lukijalle paljonkaan. Sen sijaan kun listaat työtehtävät esim. ”tavaran vastaanotto ja lähetys, kirjaukset varastotietojärjestelmään, lastaus ja purku trukkia käyttäen sekä asiakaspalvelu” saa lukija hyvä kuvan siitä, mitä olet tehnyt ja millaista osaamista sinulle on työstä kertynyt.

Voit myös kirjoittaa työtehtävät auki osaamispainotteisesti, kysymällä itseltäsi millaista osaamista ja haettavan työpaikan kannalta olennaisia ominaisuuksia tämä työkokemus kehitti?

Esimerkki: ”Huolehtiessani tavaran vastaanotosta ja lähetyksestä, kirjauksista varastotietojärjestelmään sekä lastauksesta ja purkutehtävistä trukkia käyttäen, opin työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta. Työni sisälsi myös asiakaspalvelua, joka sujui minulta hyvien vuorovaikutustaitojeni ansiosta luontevasti.”

Jos sinulla on hyvin paljon työkokemusta eri aloilta, voit miettiä, mikä on kaikkein olennaisinta nostaa esiin hakemasi työpaikan näkökulmasta. On hyvin todennäköistä, että ansioluetteloa kannattaa räätälöidä hakiessasi eri työpaikkoja.

Jos olet vasta aloittelemassa työuraasi, voit kirjoittaa tähän osioon myös vapaaehtoistyön, kesätöiden tai työharjoittelujen kautta karttunutta kokemusta.

Suosittelijat

Aina jos olet työsuhteessa, oli se sitten lyhyt tai pitkä jakso, ja työt sujuvat hyvin, kannattaa pyytää esimiestä suosittelijaksi. Voit tehdä näin myös jälkikäteen, jos työsuhteesta ei ole kulunut kovin kauaa. Muista, että esimies voi suositella sinua vain samanlaiseen tai soveltuvasti vastaavanlaiseen työhön kuin jota teit hänen valvonnassaan. Työtodistuksiin on myös hyvä työn päättyessä pyytää henkilöarviointi – sitä ei työnantaja saa lain mukaan kirjata kuin työntekijän erillisestä pyynnöstä.

Suosittelijoita voi olla erilaisista tehtävistä, mutta ansioluetteloon liitä 2-3 viimeisintä tai haettavan uuden työn kannalta olennaisinta suosittelijaa. Listaa suosittelijan nimi, asema organisaatiossa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Suosittelijat voi sijoittaa ansioluettelon loppuun.

Profiili eli lyhyt esittely sinusta

Ansioluettelon alkuun ohjeistetaan usein lisäämään lyhyt vapaamuotoinen esittely tai profiiliteksti itsestä. Profiili on sinänsä vapaaehtoinen. Mieti, tuoko se juuri sinun kohdallasi lisäarvoa. Ongelma on usein, että tekstin tulee olla muutaman virkkeen mittainen, jolloin moni asiaa jää sanomatta. Tiivistäminen ja olennaisten asioiden koostaminen profiiliin vaatii pohdintaa. Usein asiat saa sanottua paremmin ja seikkaperäisemmin työhakemuksessa, jolloin profiilin lisäarvo jää vähäiseksi. Kuitenkin jos ansioluettelon jakaa ilman hakemusta, voi profiilista olla hyötyä. Hyvin kirjoitettu profiiliteksti voi myös herättää työnantajan mielenkiinnon tutustua motivaatiokirjeeseesi tarkemmin.

Profiili tulee ansioluettelon alkuun heti otsikon, henkilötietojen ja kuvan jälkeen. Kerro siinä erityisesti omasta motivaatiostasi, hyvin tiivistetty osaaminen ja tavoitteet työelämän/uran osalta.  

Esimerkki: ”Olen myynnin ja asiakaspalvelun ammattilainen. Minulla on yli 6 vuoden kokemus asiakashankinnan tehtävistä tuloskeskeisissä työympäristöissä. Tartun rohkeasti uusiin haasteisiin ja haluan olla mukana luomassa odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia.”

Usein ongelmana on se, että profiili ei kerro oikein mitään, vältä siis liian ylimalkaisia lausahduksia, kuten ”tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa”. Pohdi miten tekstiin saisi mahdollisimman paljon sisällytettyä juuri sinusta olennaista informaatiota.

Kuva

Persoonallisuutta ansioluetteloon tuo kuvan lisääminen. Koko asiakirja tuntuu heti henkilökohtaisemmalta, kun siinä on kuva henkilöstä, jonka osaaminen ansioluettelossa esitetään. Millainen kuva ansioluetteloon kannattaa liittää? Myös tässä voit miettiä, millaista työtä haet. Jos haet töihin esimerkiksi rahoitusalan asiantuntijatehtäviin, kannattaa kuvan viestiä ammattimaisuutta ja olla neutraalimpi. Jos taas haet kesätöihin festareille, voi kuva olla rennompi. Monet organisaatiotkin esittelevät työntekijänsä nykyään mm. verkkosivustoillaan melko vapaamuotoisilla kuvilla.

Tärkeintä on, että henkilön kasvot näkyvät, pakko ei ole kuitenkaan pysytellä tarkasti kasvoihin rajatussa passikuvan tyylisessä otoksessa ja kuvassa saa ja pitääkin hymyillä. Suosi aina värikuvaa, ei mustavalkoista. Myös rekvisiittaa voi käyttää jos se jollain tapaa liittyy esim. henkilön ammattiin. Kuva sijoitetaan ansioluettelon oikeaan yläkulmaan. Kokoa ei ole määritetty, omaa harkintaa voi käyttää. Kuva ei ole pakollinen, mutta se tuo helposti positiivista tunnetta ansioluetteloon.

Muotoilu

Ansioluettelon lukeminen on hankalaa jos rivit ovat eri etäisyyksillä toisistaan, välillä tekstiä on sisennetty, välillä ei. Kirjainkoko tai fontti jopa saattaa vaihtua kesken kaiken. Hutiloiden tehty ansioluettelo luo myös helposti lukijalle henkilöstä negatiivisen mielikuvan.

Varmista että otsakkeet on kirjoitettu samoin koko ansioluettelon mitalla ja kirjainkoot ym. ovat yhtäläisiä. Tekstiä voi korostaa erilaisin tehokeinoin, mutta käytä tehosteita harkiten ja niin, että ne eivät yksittäisinä irrallisen oloisina pistä kokonaisuudesta esiin. On ok, että teksti jatkuu toisellekin sivulle, mutta jos toiselle sivulle jää vain yksi tai kaksi riviä, on tässä tapauksessa järkevintä yrittää tiivistää edellistä sivua niin, että toista sivua ei tarvitsisi käyttää.

Kielitaidon tai tietotekniset taidot voi esittää visuaalisesti esimerkiksi tähtiluokitusta käyttäen.

Lue koko ansioluettelo läpi muutamaan kertaan ja varmista, ettei siihen ole jäänyt kirjoitusvirheitä.

Persoonallisuutesi saa näkyä ansioluettelossa! Voit kokeilla visuaalisen CV:n tekoa esimerkiksi Canva-ohjelmalla. Ohjelma vaatii rekisteröimisen, mutta sisältää runsaasti ilmaisia työkaluja ja valmiita pohjia ansioluettelon tekoon.

Lisäapua ansioluettelon tekoon Luotsista

 

Kaikissa ansioluettelon rakentamista koskevissa kysymyksissä ja muissa asioissa, saat apua Luotsista. Voit tehdä ansioluettelon yhdessä duuniagentin kanssa. Luotsin duuniagentit ovat tunnettuja siitä, että he saattavat saada sinut oivaltamaan, miten paljon osaamista sinulla onkaan ja miten purkaa se sanoiksi!

Katso vielä Duuniagentti Antin vinkit CV:n tekoon VIDEOLTA!

Luosin työnhakuvinkit kotisohvalle:

  1. CV kuntoon!
  2. Motivaatiokirje, joka motivoi työnantajia kutsumaan Sinut haastatteluun.
  3. Tunnista osaamisesi, löydä vahvuutesi ja opi sanoittamaan niitä.
  4. Kirkasta tavoitteesi.
  5. Tutustu työnantajaan, se kannattaa.
  6. Onnistu työhaastattelussa
  7. LinkedIn -profiili työnhaussa
  8. Sosiaalinen media - näyteikkuna elämääsi
  9. Verkostojen voima - vinkit verkostoitumiseen
  10. Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Työnhakuvinkit Kotisohvalle!

Kiinnostaisiko sinua parantaa työllistymismahdollisuuksiasi kotoa käsin? Poikkeusolojen aikana...

Luotsi mätsäsi Maahanmuuttajapalveluiden Mian ja Maritin

Marit Roosvaltin määräaikainen työsuhde tehtaassa päättyi syksyllä. Mielekkään työn...

Kartta Kauppakatu

Kauppakatu 29, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute