Ajankohtaista, otsikko

Ajankohtaista

Asset Publisher

angle-left Katsaus webinaariin: Sote-ala työllisyysmahdollisuudet Joensuussa

Katsaus webinaariin: Sote-ala työllisyysmahdollisuudet Joensuussa

Nyt on sote-alan työntekijöiden markkinat!

 

Torstaina 27.5.2021 webinaarissa puhuttiin sosiaali- ja terveysalan työllistymismahdollisuuksista ja väylistä esimerkiksi jatkuvan haun kautta. Kysyimme osallistujilta myös näkemyksiä työllisyysnäkemyksistä ja työn vaativuudesta. Puheenvuorot kuultiin niin työnantajilta, työntekijöiltä, oppilaitoksen edustajalta, opiskelijalta kuin alanvaihtajaltakin. Webinaari järjestettiin yhteistyössä Riverian kanssa ja hostina toimi Luotsin yritysagentti Maikki Miettinen.

Ensimmäisenä vieraana kuultiin Riverian sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Jere Mutasta, jonka mukaan opiskelijaksi voi hakeutua kuukausittain jatkuvan haun kautta. Tämänhetkinen sote-alan opiskelijavoima ei tule millään riittämään Joensuun alueen tulevaisuuden tarpeisiin. Hän kannustaa opiskelijoita hakeutumaan rohkeasti alalle ja tiedustelemaan alan työ- ja harjoittelupaikkoja. Työnantajia hän puolestaan kehottaa pitämään mielessään, että vaikka tarvetta työntekijöille ei juuri nyt olisi, tilanne tulee olemaan toinen. 

"Todella hyvänä vaihtoehtona on oppisopimuskoulutus. Se on työnantajalle hyvä tapa rekrytoida ja saada sitoutunut työntekijä. Opiskelijalle saadaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa jo heti opiskelun alussa", kertoo Mutanen.

Onnikoti Ranta tarjoaa autettua asumista aikuisille kehitysvammaisille. sairaanhoitaja ja tiimivastaava Miili Mähönen kertoo Onnikotien tarjoavan hyvät koulutusmahdollisuudet työn ohella, sekä laaja-alaiset työharjoittelumahdollisuudet. Työtehtäviä räätälöidään harjoittelijan erikoistumisen ja osaamisen mukaan. Tällä hetkellä rekryssä on auki muutama paikka!

Pasi Päivisen polku kulki metalli-, rakennus- ja liikunta-alan töiden kautta lähihoitajaksi Riverian oppisopimuskoulutuksella. Nyt hän on työskennellyt Mehiläinen Oy:llä mielenterveys- ja päihdetyössä 8 vuotta. Pasin mielestä työssä parasta ovat ihmiset, persoonat ja työn monipuolisuus. Hän kehottaa alalle hakeutuvia luottamaan itseensä ja omaan tekemiseensä – koskaan ei voi tietää kaikkea.

Attendo rekrytointikoordinaattori Henna Väkeväinen ja hoivakoti Sirkunhovin johtaja Minna Nevalainen kertoivat, että heillä on myös hyvät harjoittelu- ja oppisopimusmahdollisuudet. Attendolla on Joensuun alueella laajasti erilaisia sote-alan yksikköjä ja keikkatyö- ja sijaishaku ovat auki.

"Jokainen hoitokoti on omanlaisensa. Eri tyylisiä paikkoja ja ihmisiä, sekä aitoja kohtaamisia"

Puunostajasta lähihoitajaksi alanvaihtoa tekevä Teppo Karjalainen sai aiemmista opinnoistaan hyväksilukua sen verran, että opintojen aloittaminen työn lomassa on ollut jouhevaa. Hän aloittaa heinäkuussa harjoittelun Liperin Attendolla ikäihmisten parissa. Teppo arvelee, että hyvillä sosiaalisilla taidoilla pärjää alalla pitkälle. Hän haki opiskelemaan alaa Riverian jatkuvan haun kautta.

Esperi hoivakoti Kontiolinnan yksikön johtaja Eija Lackman kertoo asukkaan hyvän olon olevan kaiken toiminnan perusta. Hoivakoti tarjoaa ikäihmisille ympärivuorokautista asumispalvelua. Työ on hyvin joustavaa,
monipuolista ja laaja-alaista. Esperi ottaa jatkuvasti vastaan oppisopimusopiskelijoita ja keikkatyöläisiä. Eija kehottaa kouluttautumaan ja ottamaan rohkeasti yhteyttä työnantajiin.

Hoivakoti Vilinan johtaja Eija Weeman kertoo Vilinan olevan pieni, lämminhenkinen ja hoidoltaan laadukas yksikkö. Hänen mielestään työssä parasta ovat ihanat asukkaat. Eija pyyttää ottamaan häneen rohkeasti
yhteyttä, mikäli työharjoittelu- ja työskentelymahdollisuudet Vilinassa kiinnostavat.

Honkalampi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Pehkosen mukaan erityisesti vanhus- ja vammaispuolella on pula lähihoitajista. Hän mainitsee, että avustajilta ei vaadita muodollista koulutusta vaan opiskelijatkin voivat tehdä työtä sivutoimisesti. Myös harjoittelijoille on tarjolla hyvät mahdollisuudet edetä työelämässä.


Osaajaksi sosiaali- ja terveysalalle? Sosiaali- ja terveysalan tutkinnolla voit edistää asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistä terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä lisätä ihmisten turvallisuutta. Lue lisää Riverian opintoväylistä!

 

CONTACTS

Plaza Centrum
Kauppakatu 29

Avoinna: ma–to klo 9–16, pe klo 9–15
050 470 6553
luotsi@joensuu.fi

Kartta Kauppakatu

Kauppakatu 29, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute