Blogi, sivun otsikko

Blogi

angle-left

Bloggar

TE24 työllisyysaluevalmistelun kuulumisia

Pohjois-Karjalan työllisyysalueen valmistelu starttasi toden teolla maakunnan kuntien päätettyä yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta loppuvuodesta 2023. Koska työllisyysalueen vastuukuntana toimii Joensuun kaupunki, valmistelua on jatkettu Joensuun työllisyyspalvelujen yhteyteen perustetussa valmisteluyksikössä. Valmisteluun on kiinnitetty myös kaupungin muita yksiköitä, kuten henkilöstö- ja ICT-palveluita. Tukipalvelujen kokonaisuudesta vastaa Meita Oy, joka on perustanut TE24-siirtymää varten oman projektin. Työllisyysalueen hallintoa varten on perustettu maakunnallinen työllisyysalueen lautakunta, joka aloittaa toimintansa kesäkuussa.

Työllisyysalueen valmistelu on jaettu kahteen osa-alueeseen: Lakisääteisten työvoimapalvelujen siirtymiseen sekä maakunnallisen työllisyyden ekosysteemin kehittämiseen. Molemmissa osa-alueissa on omat valmisteluryhmänsä. Lakisääteisten palvelujen valmistelussa on kymmenkunta ryhmää, jotka suunnittelevat tulevia asiakaspalveluita- ja prosesseja asiakastarpeiden pohjalta. Lisäksi käytännön siirtymää valmistelevat omat ryhmät, jotka keskittyvät talouteen, viestintään ja henkilöstön siirtymään. Lakisääteisten palvelujen valmisteluryhmiin osallistuu henkilöstöä maakunnan kunnista, TE-toimistosta, ELY-keskuksesta, hyvinvointialueelta ja Kelasta.

Lakisääteisten palvelujen valmistelun ensisijaisena tehtävänä on varmistaa käytännön asioiden sujuminen vuodenvaihteessa. Muutos koskettaa siirtyvää henkilöstöä, vastuukuntaa, kuntien palvelutuotantoa ja kumppaniverkostoa. Asiakkaalle työllisyyspalvelujen vastuutahon muutos näyttäytyy heti vuoden vaihteessa uusina yhteystietoina ja asiointipisteinä. Esimerkiksi Joensuussa työllisyyspalvelut sijaitsevat ensi vuonna Torikatu 19 ja Carelicumin kiinteistöissä.

Lakisääteisten palvelujen lisäksi TE24-siirtymää valmistelee työllisyyden ekosysteemin kehittämisryhmät. Ryhmiä on kuusi, jotka jakautuvat elinvoiman, työ- ja toimintakyvyn, jatkuvan oppimisen, kansainvälisen työvoiman sekä palveluhankintojen teemoihin. Ryhmiin osallistuu laaja edustus toimijoita aina oppilaitoksista järjestösektoriin. Ryhmien tehtävänä on valmistella työllisyyden ekosysteemin kehittämisohjelma, joka linjaa ja toteuttaa maakunnallisia kehittämistoimenpiteitä tuleville vuosille.

Yhteiskunnallinen ympäristö, kuten maakunnan ikääntyminen ja elinkeinorakenteen muutokset sekä Pohjois-Karjalaan kohdentuvien valtionosuuksien väheneminen asettavat haasteita tulevaisuuden työllisyyspalvelujen muotoutumiselle. Raamien kaventuessa on entistä tärkeämpää panostaa työllisyyttä edistävään kehittämistyöhön yli organisaatiorajojen. Yhteisenä tehtävänä on edistää maakunnan elinvoimaa siten, että kuntalaisten työttömyysjaksot pysyvät lyhyinä ja työnantajat saavat nopeasti työvoimaa tarpeidensa mukaisesti.

Kirjoittaja: Riikka Vartiainen
Kuva: Joensuun kaupunki/Tommi Rautio

Riikka Vartiainen työskentelee Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen työllisyyspäällikkönä ja toimii TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmisteluyksikön puheenjohtajana.

Kohti Pohjois-Karjalan työllisyysaluetta -blogikirjoituksissa seurataan työllisyysaluevalmistelun etenemistä.

Kommentera

Mer blogginlägg

N-Clean panostaa perehdytykseen

Joensuussa joka neljäs asukas on opiskelija, pelkästään korkeakouluopiskelijoita on noin 13 000....

Pohjoiskarjalaiset yritykset toivovat tulevalta työllisyysalueelta lähipalveluja

Pohjois-Karjalan maakunnallinen TE2024-valmistelu etenee ja henkilöasiakkaiden palvelujen...

Kartta Kauppakatu

Kauppakatu 29, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute