Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu kärkijoukoissa kehittämässä tietomallipohjaista kaavoitusta

Joensuu kärkijoukoissa kehittämässä tietomallipohjaista kaavoitusta

Ryhti-järjestelmä on valtakunnallinen tietovaranto, johon kootaan kaikista Suomen kunnista rakennetun ympäristön tietoja. Se tulee sisältämään sekä rakennustiedot että kaavatiedot. Juuri nyt on käynnissä järjestelmän testaus, johon on kutsuttu mukaan kuntia. Joensuu on mukana kuuden kunnan OSKati-yhteishankkeessa testaamassa kaavatietojen vientiä Ryhtiin. Samalla kehitetään kaavojen laatimiseen uutta työkalua, jonka avulla kaavat laaditaan suoraan Ryhti-järjestelmän edellyttämässä muodossa.

Hankkeen nimi, OSKati, viittaa avoimeen lähdekoodiin (OS = open source) ja Ryhti-järjestelmän kaavatietomalliin, joka määrittää kuntien asema- ja yleiskaavojen tietosisältöjen rakenteet tulevaisuudessa.

Hankkeeseen on saatu ympäristöministeriöltä rahoitusta 363 300 euroa. Rahoituksella hankitaan avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitystä uuden kaavoitustyökalun suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tukea Ryhti-järjestelmän testaukseen. Kehitettävä kaavatyökalu on valmistuttuaan otettavissa käyttöön myös muissa kunnissa ilman lisenssimaksua.

OSKati-hankkeessa ovat mukana Paimion ja Joensuun kaupungit sekä Tyrnävän, Asikkalan, Heinäveden ja Sulkavan kunnat. Kaavakonsultin roolissa mukana on PlanDisain Oy (Markus Hytönen) ja projektipäällikkönä Asiantuntijat n+1 Oy (Pilvi Nummi). Ohjelmistokehittäjäksi hankkeeseen on kilpailutuksen kautta valittu Gispo Oy.

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtyminen muuttaa kaavoittajan työtapoja, osin radikaalistikin. OSKati-hankkeessa panostetaan erityisesti kaavoitustyökalun käytettävyyteen, jotta muutos olisi sujuvasti toteutettavissa ja uusi työkalu vastaisi kaavoittajan tarpeisiin. Käyttäjien osallistumista hankkeessa fasilitoi Et May Oy (Anni Hapuoja).

Ryhti-järjestelmän ja kaavatietomallin käyttöönoton taustalla on uusi lainsäädäntö, joka velvoittaa kuntia toimittamaan kaavatiedot Ryhti-järjestelmään valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Siirtymäaikaa uusien käytäntöjen toteuttamiseen on vuoden 2028 loppuun asti. OSKati-hankkeen tuloksena Joensuu saa käyttöönsä uuden kaavoitustyökalun, jonka avulla pystytään täyttämään lainsäädännön vaatimukset kaavoituksen osalta.

Hanke päättyy joulukuussa 2025. Tämän jälkeen Joensuussa kaavoitusta tehdään valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa.