Lapsiystävällinen kunta

Joensuu on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -työssä. Lapsiystävällinen kunta -tunnustus myönnettiin meille vuoden 2023 lopussa ja se on voimassa kaksi vuotta. Mallissa mukana ololla haluamme varmistaa, että lasten ääni ja tarpeet tulevat kuulluiksi kaupungin palveluissa ja että kaikki joensuulaislapset voivat elää turvallista lapsen arkea kaupungissamme.

Ensimmäisen kauden viisi tavoitetta (2021–2023)

Ensimmäisen kauden työskentelylle asetimme viisi päätavoitetta. Ne valittiin laajan, vuonna 2021 tehdyn alkukartoituksen perusteella Unicefin määrittelemistä vaihtoehdoista.

Lapsiystävällinen kunta tavoite 1

Tavoite 1: Viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja sidosryhmät perehdytetty lapsenoikeuksiin

Lapsiystävällinen kunta tavoite 2

Tavoite 2: Kunnassa on tarjolla maksuttomia harrastuksia lapsille ja nuorille eri alueilla

Lapsiystävällinen kunta tavoite 3

Tavoite 3: Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön kunnassa selkeät ohjeistukset ja joukko ammattilaisia sen yhteiseen toteutukseen

Lapsiystävällinen kunta tavoite 4

Tavoite 4: Lapsivaikutusten arviointia toteutetaan kunnassa systemaattisesti

Lapsiystävällinen kunta tavoite 5

Tavoite 5: Kunta ehkäisee syrjintää vaikuttamalla kuntalaisten asenteisiin

Lapsiystävällinen kunta aikataulu

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus myönnettiin Joensuulle sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Uudet tavoitteet valitaan alkuvuonna 2024

Seuraavalle kaksivuotiskaudelle Lapsiystävällinen kunta -työssä valitaan viisi uutta tavoitetta. Niistä neljä tulee valita Unicefin määrittelemistä vaihtoehdoista ja viides tavoite pohjautuu joensuulaislasten ja -nuorten keväällä antamiin kyselyvastauksiin.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa on perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Unicefin kansainvälinen malli Child Friendly Cities.

Lapsiystävällinen kunta, mukana olevat toimijat

Koordinaatioryhmä