Joensuulaiset lukiot

Joensuussa on viisi päivälukiota ja aikuislukio. Lukiokoulutusta Joensuussa järjestävät:

  • Joensuun kaupunki: Lyseon lukio (yleislinja, IB-linja), Pyhäselän lukio (yleislinja), Yhteiskoulun lukio (yleislinja, musiikin ja ilmaisun linja, urheilulinja) ja Aikuislukio
  • Itä-Suomen yliopisto: Tulliportin normaalikoulun lukio (yleislinja, matemaattis-luonnontieteellinen linja)
  • Itä-Suomen koulun säätiö: Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio (venäjän kieleen painottunut lukio)

Jokaisella joensuulaisella lukiolla on oma opetussuunnitelmansa, jotka perustuvat valtakunnallisiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin  2019 (Opetushallitus).

Aikuislukion opetussuunnitelma perustuu Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus). 

Lukioiden yhdysrehtorina 2021-2025 toimii lyseon lukion rehtori Jarkko Rieppo

 

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta Joensuussa

Joensuussa oppivelvollisuuden suorittamista ohjaa ja valvoo koordinoiva opinto-ohjaaja. Hänen tehtävänään on koordinoida ja kehittää oppivelvollisten ohjausta ja valvontaa sekä vastata oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun toteutumisesta. Koordinoiva opinto-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin OPO-tiimin sekä Ohjaamon kanssa arvioitaessa oppilaan tai opiskelijan etenemistä opiskeluissa.

Koordinoivan opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu myös esitysten tekeminen joensuulaisten nuorten oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisistä sekä myös nuorille osoitettavista opiskelupaikoista tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa.

Koordinoivan opinto-ohjaajan / VALPAS-kuntavalvojan yhteystiedot:

Jenni Kiiskinen  
puh. 050 340 0740
jenni.kiiskinen@edu.joensuu.fi

 

Ajankohtaista

- Keväällä 2024 otetaan käyttöön oppilashuollollisten ja oppimisen tuen tietojen siirron sähköisen tiedonsiirtolomakkeet peruskoulusta 2. asteelle siirtyville oppilaille.
- Penkinpainajaiset to 6.2.2025 ja to 5.2.2026
- Vanhojen tanssit pe 14.2.2025 ja pe 13.2.2026