Blogi, sivun otsikko

Blogi

angle-left

Blogit

Yrityskuiskaajat liikkeellä: Brändpa Oy

markkinointi- ja painotalopalveluja Uimaharjussa

Uudistunut yrityskuiskaus-kampanja on jälleen pyörähtänyt käyntiin. Kampanjan tavoitteena on kuunnella ja auttaa paikallisia yrittäjiä eri yritystoiminnan vaiheissa. Nyt suunta otettiin kohti Uimaharjua, jossa pääsimme tutustumaan paikallisen mainos- ja painotaloyrittäjän arkeen. Meitä vastassa odotti hyväntuulinen Suvi Sorsa, joka pyörittää Brändpa Oy:ta. Millaista on toimia yrittäjänä pienellä paikkakunnalla ja miten hänen matkansa yrittäjäksi muovautui?
 

Yrittäjäksi kasvaminen alkoi melkein huomaamatta

Nuori Suvi Sorsa valmistui Enon lukiosta ylioppilaaksi ja jatkoi siitä opintojaan markkinoinnin tradenomiksi. Matka yrittäjäksi alkoi työharjoittelussa, jonka hän suoritti vasta perustetussa koiratuotteiden erikoisliikkeessä. Sorsa sai tehtäväkseen kehittää markkinointimateriaaleja yritystoimintaansa vasta aloittelevalle yritykselle. Yrittäjä toteaa, että oli silmiä avaava kokemus päästä seuraamaan yrityksen ja markkinoinnin luomista ihan yrityksen alkutaipaleelta lähtien. 

Tuolloin Sorsan tehtävät keskittyivät pitkälti markkinoinnin luomiseen ja myyntiin. Hän laittoi merkille, että tietyt asiat oli tehty aika vaikeiksi aloittaville yrittäjille - tähän kuului esimerkiksi yrityksen visuaalisen ilmeen luominen ruohonjuuritasolla. Isoilta mainostoimistoilta apua olisi saanut, mutta pienen yrityksen rahalliset resurssit eivät saattaneet riittää toivottuun lopputulokseen saakka.

"Hyvin paljonhan yrittäjät tarvii konkreettista apua ja tavaraa. Sitä, et se tavara tai vaikkapa facebook-mainos ois konkreettinen työkalu - laadukas ja heidän näköinen.” Suvi tarkentaa tekemäänsä huomiota aloittavan yrittäjän näkökulmasta.

Harjoittelun päätteeksi Sorsa sai työpaikan yrityksestä ja vaihtoi tradenomiopinnot yo-merkonomin opintoihin. Ajatus omasta yrittäjyydestä alkoi kyteä Sorsan mielessä ja kun työ edellisessä paikassa oli saatu päätökseen, Sorsa suoritti yrittäjän ammattitutkinnon opinnot. Opintojen ohessa hän kehitti omaa yritysideaansa. Toiminnan pyörittäminen pääsi käyntiin vuonna 2016, kun hän perusti 23-vuotiaana kotipaikkakunnalleen mainostoimisto Brändpa Oy:n.

Alussa yritystoiminta keskittyi graafiseen suunnitteluun ja tuotteiden välittämiseen asiakkaille. Toiminta lähti kasvamaan siinä määrin, että ensimmäisen toimintavuoden aikana yritykselle hankittiin omat laitteet ja toiminta siirtyi nykyisiin tiloihin. Kolmannen toimintavuoden aikana toteutettiin kivijalkamyymälän laajennus ja toimipisteen avaaminen Joensuuhun. Uuden toimipisteen avaamisessa yrittäjä huomioi asiakkaitaan, jotka jatkossa pystyivät hakemaan valmiit työt Uimaharjun lisäksi myös Joensuusta.

Brändpa tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun asiakasta kuunnellen.
 

Brändpa tarjoaa monipuolista palvelua

Kiteytettynä Brändpa tarjoaa mainos- ja painotalopalveluita. Yhdellä oven avauksella asiakas voi saada esimerkiksi graafista suunnittelua, mainosteippauksia ja konkreettisia tuotteita. Yhteyttä yritykseen voi ottaa kaikissa mainostarpeissa ja -vaiheissa. Kun palvelut löytyvät yhden katon alta, saadaan aikaan myös kustannustehokkuutta. Se puolestaan palvelee monenlaisia toimijoita.

Jotkut saattavat ihmetellä yrityksen sijaintia Uimaharjussa. Sijainnin taustalta löytyy monia syitä ja Sorsa kokee, että tänä päivänä yrityksen sijainti laitakaupungilla toimii yhtä hyvin kuin suuressa kasvukeskuksessa. Toisaalta sijainti Uimaharjussa voi toimia myös kilpailuetuna. Yritys sijaitsee keskeisesti Lieksan, Ilomantsin ja Joensuun välillä - jotka puolestaan haarautuvat omiin pienempiin kyliinsä. Brändpa on täten monelle se paikallinen mainos- ja painotalo.

Yrittäjä Suvi Sorsa selailee tuotekatalogia Brändpa Oy:n myymälätiloissa.

Sorsalta löytyy halu kehittää toimintaa ja pitää työpaikkoja pienellä paikkakunnalla. Hänen palveluksessaan toimii yksi täysiaikainen ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi yksi henkilö työskentelee tiimissä alihankkijana. Mainosmaailma muotoutuu laajoista kokonaisuuksista ja tällöin tarvitaankin monenlaista erityisosaajaa. Yrittäjä toteaa toiminnan kasvavan ja kehittyvän lisää koko ajan, jonka vuoksi tulevaisuudessa lisäkäsille voi hyvinkin olla tarvetta.


Poikkeusaika haastaa uuteen

Korona-aika tuo mukanaan haasteita yritystoimintaan. Suvi Sorsa kuvailee, että ensimmäisenä kahtena viikkona puhelin soi lähinnä tilausten peruuttamista varten. Se hetki pysäytti. Silloin vaadittiin tilanteen äärelle pysähtymistä, tulevan pohtimista ja käytännön järjestelyjen muokkaamista. 

Tuolloin tietyt toimijat ja asiakkaat toimivat korvaamattomassa roolissa ja arki korona-aikana normalisoituu. Erikoinen aika tuo mukanaan uutta näkökulmaa yrittäjyyteen. Se lisää varovaisuutta ja jatkuvaa tilanteen kuulostelua - nyt kannattaa välttää ottamasta liian suuria riskejä. Tämän lisäksi on hyvä pitää mielessä ajatus siitä, että toisen korona-aallon mahdollisuus on koko ajan olemassa.

“Tällä hetkellä onnellinen tilanne on se, että töitä on. Omia kehitysprojekteja pidetään tässä koko ajan ja yritetään kehittää asioita siihen suuntaan, että muuttuvassa maailmassa olisi mahdollisuuksia pärjätä.” Suvi tiivistää.

Brändpan toimintaan on aina kuulunut mahdollisuus etätöiden tekemiseen. Poikkeusaika kehittää myös työmuotoja, joka näkyy muun muassa vaihtelevissa työpisteissä. Nyt töitä on mahdollista tehdä kummallakin yrityksen toimipisteellä sekä tien päällä että autossa. Lisäksi käytännön tasolla toteutetaan enemmän etätöitä ja -palavereita.

Graafinen suunnittelu kuuluu oleellisesti Brändpan toimintaan. Sitä on myös helppo toteuttaa etänä.


Yrittäjyys tuntuu luontevalta

Suvi Sorsa kokee, että yrityksen pyörittämisestä löytyy samoja piirteitä paikkakunnasta riippumatta. Pienellä paikkakunnalla on tosin hyväksyttävä, että kivijalkakaupassa tulee hiljaisia hetkiä. Toisaalta senkin voi ottaa positiivisesti, sillä niinä hetkinä voi keskittyä täysin graafiseen suunnitteluun ja asiakastapaamisiin.

Yrittäjänä toimiminen on Sorsalle luontaista, sillä häneltä löytyy kova tahto viedä asioita eteenpäin ja olla vaikuttamassa omaan toimintaansa. Hän kertoo olleensa aina sellainen ihminen, joka haluaa olla mukana kehittämässä ja seurata siitä muotoutuvaa jälkeä. Lisäksi Sorsa nauttii yrittäjyydessä siitä, että hän saa olla oman tilanteensa herra.

“Voisin kuvitella tekeväni työtä ihan työntekijänä, mutta ehkä nään itseni kuitenkin paremmin tällä pallilla, millä nyt istun. Se on luontaista itelle.” Suvi kertoo.

Brändpa:n toimintaperiaatteeseen kuuluu projektin läpikäyminen asiakkaan kanssa ja palautteen kerääminen. Saatujen kokemuksien avulla yrityksen toimintaa kehitetään, joka vuorostaan ainakin osin vaikuttaa yrittäjän omaan toimintaan. Työpäivässä hyvälle tuulelle tuovat Sorsan mukaan onnistumiset, joissa asiakas toteaa olevansa tyytyväinen lopputulokseen. Mikäs yrittäjyydessä on parasta?

“Ei voi sanoo, että tätä tehään rahan takia, tykkään työstäni ihan hirveesti. Haluamme olla alamme suunnannäyttäjiä – ketteryys, jatkuva kehitys sekä idearikkaus ovat valttikorttejamme. Näistä asioista koostuu yrittäjyyden suola, jossa kirsikkana kakun päällä istuvat tyytyväiset asiakkaat.” Suvi päättää hymyillen.

Yritystarinan jälkeen Business Joensuun yrityskuiskaajat Satu-Minna Piiroinen ja Timo Hartikainen jäävät tutustumaan Brändpa Oy:n kuulumisiin. Yrittäjä kertoo muutamia pohdintoja tulevaisuutta ajatellen, jotka kirjataan ylös. Paluumatkalla Joensuuhun pohditaan, miten tarpeisiin voidaan vastata parhaiten - ja heti toimistolle saavuttua asioita lähdetään viemään konkreettisesti eteenpäin.


Yrityskuiskaajat-kampanja

Uudistunut Yrityskuiskaajat-kampanja järjestetään tänä syksynä kolmessa osassa. Viikolla 36 käynnistyneen kampanjan tavoitteena on auttaa mutkattomasti ja maksuttomasti paikallisia yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa. Yrityskuiskaajat kuuntelevat yrityksiä esimerkiksi kehittämiseen, henkilöstöasioihin, toimintaympäristöön, yrittäjän jaksamiseen, koulutusasioihin tai yrityskauppojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Joensuu haluaa olla yrittäjäystävällinen kaupunki ja tukea yritystensä elinvoimaisuutta. Viime syksynä 2019 yrityskuiskaajat vierailivat yli neljässä sadassa yrityksessä ja keräsivät 466 palvelupyyntöä tai palautetta. Tänä vuonna yrityskuiskauksessa mukana olevien organisaatioiden edustajista muodostetut kuiskaajaparit valikoituvat mahdollisuuksien mukaan yrityksien ennakkotarpeiden perusteella. Tapaamiset pyritään pitämään rentoina, mutta ytimekkäinä ja asiapitoisina; yrittäjien tarpeita kuunnellen.

 

Yrityskuiskaamassa mukana:

Luotsi Joensuu, Business Joensuu, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Joensuun Yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Riveria sekä ProAgria Itä-Suomi & Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset.

Yrityskuiskauksen aikataulu:

Vko 36 Eno, Uimaharju, Pyhäselkä, Reijola, Tuupovaara, Kovero, Kiihtelysvaara ja Heinävaara

Vko 40 Joensuun ruutukaava-alue ja teollisuusalue

Vko 45 muu Joensuu

 

Lisätietoa yrityskuiskauksesta

Teksti: Sanna Hyvönen

Kuvat: Mika Salmi

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Yrittäjä on päivänsä ansainnut

Valtakunnallista  Yrittäjän päivää juhlittiin lauantaina 5.9. Tänä vuonna juhlat...

Luotsin monipuoliset palvelut tutuiksi

Luotsin viestintätiimi lähti jututtamaan Luotsin palvelukoordinaattoreita, jotka vastaavat...

Kartta Kauppakatu

Kauppakatu 29, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute