Навигационная цепочка

Käynnissä olevat hankkeet

Osaamista ja työvoimaa kiertotalouteen (S30126) - Toteutusaika: 1.8.2023 – 31.7.2026

Kehitämme ja pilotoimme tapoja vahvistaa työttömien ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien kiertotalousosaamista. Jaamme tietoa kiertotalouden mahdollisuuksista työllistymisessä sekä innovoimme uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden ympärille.

Toteutusaika: 1.8.2023 – 31.7.2026

Tavoitteenamme on:

  • Rakentaa Taitamoon monipuolinen kiertotalouden oppimisympäristö ja sertifioitu Ekokompassi ympäristöjärjestelmä, jossa ympäristöjärjestelmä toimii johtamistyökaluna tavoitteena vähentää Taitamon ympäristövaikutuksia ja huomioida ympäristöasiat kaikissa toiminnoissaan.
  • Tarjota kiertotalous osaamista kehittäviä työssäoppimispaikkoja opiskelijoille.
  • Vahvistaa Taitamon valmentautujien ja valmennushenkilöstön kiertotalousosaamista.
  • Lisätä tietoa kiertotalouden työllistymismahdollisuuksista ja itsensä työllistämistä kiertotalouden työtehtäviin.
  • Kehittää työnantajayhteistyötä niin, että työnantajien tietous lisääntyy ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista, kiertotaloudesta ja työllistämistä tukevista palveluista.
  • Juurruttaa hankkeessa kehitetyt hyvät käytänteet osaksi Taitamon toimintaa ja hankeverkoston sekä työnantajien yhteistyötä.

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Kumppaneina toimivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Joensuun kaupungin Taitamo. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja:
Riku Kuikka
050 475 6066
riku.kuikka@joensuu.fi