Usein kysytyt kysymykset

Kenelle Luotsin palvelut on tarkoitettu? Vaikuttaako Luotsin asiakkuus tukiin? Mitä hyötyä Luotsin asiakkuudesta on? Tältä sivulta löydät vastaukset Luotsista usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mitä teen, jos joudun työttömäksi?

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.  Ohjeet löydät TE-palvelujen sivuilta

Jos olet joensuulainen, voit hakeutua Luotsin asiakkuuteen jo ennen kuin jäät työttömäksi. Luotsin asiakkuus ei varsinaisesti edellytä työttömyyttä, asiakkaanammehan voivat olla kaikki joensuulaiset. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tulet mahdollisessa muutostilanteessa Luotsiin, sen enemmän sinulla on aikaa suunnitella ja tehdä toimenpiteitä uuteen työhön tai koulutukseen hakeutumiseksi.  

Joensuulaisena saat itsellesi oman yksilövalmentajan, duuniagentin, jonka kanssa voit miettiä tulevaisuutesi suunnitelmia työhön tai koulutukseen liittyen, ota siis rohkeasti yhteyttä Luotsiin. Voit ottaa yhteyttä Luotsiin

Kuka voi tulla Luotsiin asiakkaaksi?

Luotsin asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa joensuulainen. Oman duuniagentin voit valita sivuiltamme www.luotsijoensuu.fi. Duuniagentille ajan voi varata kuka tahansa joensuulainen, työhön tai koulutukseen siirtymässä oleva henkilö; työtön työnhakija, työpaikkaa vaihtava tai opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija.

Luotsilla on joka viikko erilaisia tapahtumia. Viikko-ohjelma löytyy Luotsin nettisivuilta https://luotsijoensuu.fi/tapahtumakalenteri.  Viikko-ohjelmassa on runsaasti tapahtumia, jotka ovat avoinna kaikille, kotikuntaan tai työllisyys-statukseen katsomatta.

Miten Luotsi eroaa TE-toimistosta?

Luotsi on osa Joensuun kaupungin työllisyyspalveluita.  Luotsi ei ole viranomaistaho eikä Luotsi tee työttömyysturvaan tai muihinkaan viranomaistoimintoihin liittyviä päätöksiä. Luotsin asiakkuus perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen. Luotsin asiakkuus ei myöskään vaikuta työttämyysetuuksiin. Luotsin duuniagenttien tärkeimpänä tehtävänä on asiakkaiden henkilökohtainen ja yksilöllinen valmennustyö. Tämä mahdollistaa asiakkaalle juuri hänen tarpeensa mukaisen määrän henkilökohtaista palvelua. Yhteistyöstä sovitaan aina asiakkaan ja duuniagentin kesken. Valmennustyötä voidaan toteuttaa henkilökohtaisena palveluna tai etänä sähköisiä kanavia käyttäen. Asiakas ja duuniagentti sopivat yhdessä asiakkaan tarpeen mukaisen valmennustyön tavoitteen ja sisällön sekä etenemisen aikataulun.  

Mitä Luotsi tarjoaa?

Tarjoamme valmennusta, työllisyyttä edistäviä palveluita sekä teemme tiivistä yritysyhteistyötä joensuulaisten työllistymisen edistämiseksi ja kaupunkimme elinvoiman turvaamiseksi.

Luotsi tarjoaa henkilöasiakkailleen oman valmentajan eli duuniagentin. Luotsissa on eri koulutus- ja työhistorian omaavia duuniagentteja, joiden tehtävänä on tukea Luotsin asiakkaiden yksilöllisiä ura- tai koulutuspolkuja. Tutustu duuniagentteihimme TÄSTÄ.

Luotsi kehittää alueen eri toimijoiden (mm. Kela, TE-toimisto, BusinessJoensuu, Ohjaamo, oppilaitokset, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat) välisenä yhteistyönä monialaista palvelualustaa. Yhteinen palvelualusta kokoaa eri palvelut helposti saavutettaviksi sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Palvelualustalta hankitaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluita työllisyyteen ja kouluttautumiseen liittyen. Luotsi myös kehittää ja tarjoaa sellaisia palveluja, joita ei palvelutarjonnassa vielä ole. Tutustu nettisivuihimme , seuraa tapahtumakalenteriamme ja ole mukana matkassamme sosiaalisen median kanavilla Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa ja Linkedinissä.

Luotsin yritysyhteistyö on sekä asiakas- että yrityslähtöistä. Asiakaslähtöinen yritysyhteistyö on osa duuniagenttien jokapäiväistä valmennustyötä. Agentit kontaktoivat yrityksiä ja etsivät työmahdollisuuksia eri yrityksistä omille asiakkailleen.

Luotsin yritysagentit ovat päivittäin yhteydessä yrityksiin ja etsivät avoimia työmahdollisuuksia. Myös yritykset voivat ottaa yhteyttä suoraan Luotsiin ja ilmoittaa työpaikan, johon toivovat Luotsin etsivän osaajaa. Duuniagentit etsivät avoimiin työpaikkoihin tekijöitä asiakkaittensa joukosta. Ajoittain ilmoitamme löytämistämme työpaikoista myös laajemmin nettisivuillamme, verkostoissamme tai sosiaalisessa mediassa.

Luotsi tekee säännöllistä yritysyhteistyötä yhdessä Pohjois-Karjalan TE-toimiston, Business Joensuun, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n, Joensuun Yrittäjät ry:n ja Kauppakamarin kanssa. Yhteistyössä järjestämme tapahtumia sekä pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden työvoimantarpeita. Ennakoinnin kautta tuemme yrityksien elinvoimaisuutta ja sitä, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa.

Luotsissa järjestettävissä tapahtumissa yritykset tapaavat kasvokkain asiakkaitamme. Tilaisuuksissa työnantajat pikahaastattelevat työtä hakevia, jonka jälkeen voidaan sopia mahdollisista jatkohaastatteluista. Tällaisia tilaisuuksia ovat esim. tiettyyn alaan liittyvät tapahtumat (esim. teollisuusviikko, puhtausalan viikko, Työtä-tapahtuma) tai yrityskohtainen Rekryperjantai-tapahtuma. Rekrytointiperjantai tapahtumassa yritykset etsivät avoinna oleviin paikkoihinsa osaajia. Ilmoitamme kaikista järjestettävistä tapahtumista Luotsin tapahtumakalenterissa.

Kaikki palvelut ovat maksuttomia Luotsin asiakkaalle.

Voiko valmentajan vaihtaa?

Asiakas voi halutessaan vaihtaa duuniagentin.  Asia kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi oman senhetkisen duuniagentin kanssa. Keskustelun kautta agentti voi suositella sinulle uutta agenttia. Voit tutustua duuniagentteihimme myös nettisivuillamme. Toivomme, että duuniagentin vaihto tapahtuu aina yhteisesti sopien. Yhdellä asiakkaalla voi olla ainoastaan yksi duuniagentti valmentajanaan kerrallaan. 

Voiko Luotsin asiakkuuden lopettaa ilman että tulee karenssi?

Asiakas voi päättää halutessaan asiakkuutensa Luotsiin koska tahansa.  Luotsin asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiakkaan omaan haluun ja motivaatioon saada aikaan muutos omaan tilanteeseensa. Toivomme kuitenkin, että asiakkuuden päättämisestä sovitaan aina duuniagentin kanssa, jotta hän ei turhaan yritä tavoitella asiakasta.

Luotsi ei määrittele karensseja, vaan kaikki työttömyysturvaan liittyvät asiat ovat TE-toimiston tehtäviä. Luotsin asiakkuuden lopettaminen ei itsessään aiheuta karenssia, mutta mikäli asiakas itse keskeyttää Luotsin asiakkuuden aikana esimerkiksi työvoimakoulutuksen tai muun työllisyyttä edistävän palvelun, tekee TE-toimisto päätöksen omien kriteeriensa perusteella.

Maksaako Luotsin asiakkuus?

Ei, kaikki kauttamme saatavat palvelut ovat sekä henkilö- että yritysasiakkaillemme maksuttomia.

Jos tulee asiakkaaksi, niin joutuuko allekirjoittamaan sopimuksen ja mihin tietoja käytetään?

Luotsi on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Joensuun kaupungin rahoittama hanke. ESR-rahoitus tuo mukanaan vaatimuksia myös asiakkaille, mm. aloitus- ja lopetuslomakkeiden täyttäminen. Näihin dokumentteihin tarvitaan asiakkaan allekirjoitus. Nämä tiedot hankesihteeri tallentaa sähköiseen EURA-järjestelmään. EURA-järjestelmän kautta raportoidaan rahoittajalle Luotsin toiminnasta.  Hankkeen asiakkaat kirjataan hankkeen käyttämään asiakastietojärjestelmään, joka on nimeltään Foreammatti.  Myös asiakkaat saavat järjestelmään omat tunnuksensa ja voivat sitä kautta seurata kaikkea sitä mitä tapaamisista, yhteistyöstä tai suunnitelmista on kirjattu Foreammattiin. Asiakas voi järjestelmän kautta myös kartoittaa omaa osaamistaan ja työkykyään. Asiakas antaa itse halutessaan luvan duuniagentilleen Foreammattiin syöttämiensä tietojen katsomiseen.  Duuniagentti ja asiakas sopivat yhdessä mahdollisen suostumus-lomakkeen täyttämisestä. Tällä lomakkeella asiakas antaa duuniagentille luvan asioihin, joita duuniagentti voi selvittää asiakkaan puolesta. Tämän lomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista. Luotsin tietosuojaselosteen löydät TÄÄLTÄ.

Onko Luotsin asiakkaille löytynyt "oikeita" töitä, josta maksetaan myös palkkaa?

Kyllä. Luotsin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea alueen yritysten elinvoimaisuutta. Elinvoimaiset yritykset palkkaavat työntekijöitä.  Voit seurata toimintamme tuloksia nettisivuillamme. Julkaisemme nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa myös asiakkaidemme työllistymistarinoita.

Välittääkö Luotsi muuta kuin henkilöstöpalveluyritysten vuokratyöpaikkoja?"

Me Luotsissa etsimme, löydämme ja välitämme tiedoksi asiakkaille työpaikkoja monella eri tavalla. Jokainen duuniagentti on yhteydessä yrityksiin oman työnhakija-asiakkaansa tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi meillä on yritysagentteja, jotka kartoittavat yhteistyössä TE-palvelujen ja Business Joensuun kanssa alueen yritysten työvoimatarpeita. Näitä työpaikkoja välitämme Luotsin asiakkaille.

Luotsin viikkokalenterissa ja erilaisissa tapahtumissa on mukana yrityksiä, esim. yrittäjyystarinat ja rekrytapahtumat. Yritykset haastattelevat tarpeisiinsa potentiaalisia työnhakijoita mm. Rekryperjantai –tapahtumassa.  Lisäksi Luotsissa järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tällaisia tapahtumia ovat esim. Erilaiset teemaviikot, Työtä-tapahtuma, Pestuu, Talent-Hub tapahtuma kansainvälisille osaajille.

Joensuun kaupungin palkkatukityöpaikat täytetään Luotsin kautta ja niitä tarjotaan vain Luotsin asiakkaille. Palkkatukityöpaikat kaupungille järjestetään aina yksilöllisin perustein.

Henkilöstöpalveluyritykset ovat Luotsin tärkeitä yhteistyökumppaneita ja luovat omalta osaltaan mahdollisuuksia asiakkaiden työllistymiseksi. Duunitorstai-tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille.

Luotsin asiakkaana saat parhaan mahdollisen hyödyn Luotsin toiminnasta. Kannattaa seurata Luotsin nettisivuja sekä sosiaalista mediaa. Näin pysyt ajan tasalla kaikista Luotsin tarjoamista työllistymismahdollisuuksista.

Onko teillä antaa listaa avoimista työpaikoista?

Valitettavasti emme voi antaa listaa työpaikoista, koska selvitämme jatkuvasti yritysten tarpeita vaadittavalle osaamiselle, koulutukselle ja muille vaatimuksille. Esittelemme ja tarjoamme yrityksille heidän vaatimuksensa mukaisia työntekijöitä asiakkaistamme. Näin mahdollistamme yrityksille täsmärekrytoinnit. Lisäksi ajoittain ilmoitamme joitakin paikkoja myöskin laajemmin avoimeksi nettisivuillemme tai sosiaalisessa mediassa. Pääsääntöisesti kaikki Luotsin välittämät työpaikat ohjataan asiakkaillemme.

Luotsin asiakkaana saat kaikki Luotsin työpaikat tietoosi ja parannat työllistymismahdollisuuksiasi.

Saako sieltä soittaa 80-luvun tyyliin ilmaiseksi työllistymiseen liittyvissä asioissa?

Kyllä, Luotsin infopisteellä voit tarvittaessa hoitaa työhön / koulutukseen hakeutumiseen liittyviä asioita sekä puhelimitse että tietokoneen välityksellä. Tule Luotsin infoon ja pyydä päivystävältä agentilta käyttöösi puhelin, jolla voit soittaa Luotsin puhelinkopista työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Voit hoitaa ko. asioita myös oman duuniagentin tapaamisella.

Millaisia palveluja Luotsi tarjoaa etänä?

Luotsin duuniagentit voivat valmentaa asiakkaitaan sekä lähi- että etävalmennuksella. Duuniagentti ja asiakas sopivat aina yhdessä käytettävät valmennuskanavat.  Etävalmennusta järjestetään Teams-kokouksien, WhatsApp-puheluiden tai videopuheluiden kautta, tekstiviestillä tai sähköpostin kautta. Kehitämme aktiivisesti myös virtuaalista valmennusta.

Järjestämme Luotsissa myös tapahtumia erilaisten sähköisten palveluiden välityksellä. Järjestämme webinaareja sekä tilaisuuksia, jotka nauhoitetaan. Nauhoitteet ovat katsottavissa jälkeen päin Luotsin YouTube-kanavalla.