Konsernistrategia

Joensuun kaupunki aloitti uuden kunnan mallissa jo vuoden 2017 alussa, kun Pohjois-Karjalaan syntyi sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote. Uusi strategia 2021–2025, Idän houkuttelevin, hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2021. Strategia on valmisteltu laajasti kuntalaisia, henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistaen.

Joensuun strategia on luonteeltaan konsernistrategia, joka osoittaa suunnan ja tavoitteet kaikelle kaupungin toiminnalle. Linjauksissa pysytään strategisen tavoiteasettelun tasolla. Toimeenpano ja yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutuu vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Lisäksi laaditaan lakisääteiset ja muut välttämättömiksi katsottavat ohjelmat strategian toteuttamiseksi.

Joensuun strategia sisältää toiminta-ajatuksen, arvot ja markkinoinnissa hyödynnettävän ydinviestin. Lisäksi strategia sisältää toimintaa ohjaavat periaatteet sekä vahvuuksiin ja tahtotilaan perustuvat erottautumistekijät. Tavoitelinjaukset on koottu kuuden painopisteen alle. Lisäksi on määritetty avainmittarit vuoden 2025 tavoitetasoineen, investointeja ohjaavat periaatteet ja valtuustokauden tulevaisuusinvestoinnit.
 
Toiminta-ajatuksen ytimessä on olla idän houkuttelevin, mahdollistaa ihmisten unelmat ja pitää Joensuu kasvukaupunkina myös jatkossa. Arvoperustan mukaisesti Joensuussa toimitaan yhdenvertaisesti, yhdessä, rohkeasti ja kestävästi. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat.  Elinvoiman osalta Joensuu pidetään kasvukaupunkien joukossa etenemällä määrätietoisesti kohti 80 000 asukkaan kaupunkia 2025 mennessä.

Joensuun strategia 2021–2025

Asiakirja- ja mediatiedostot

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute