Konsernistrategia

Joensuun strategia 2021–2025

Joensuun valtuustokauden strategian 2021–2025 puolivälitarkastelu hyväksyttiin valtuustossa 28.8.2023. Strategia on valmisteltu kuntalaisia, henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistaen.

”Helppo hengittää” on luonteeltaan konsernistrategia, joka osoittaa suunnan ja tavoitteet kaikelle kaupungin toiminnalle. Toimeenpano ja yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutuu vuosittain talousarvion yhteydessä. Lisäksi laaditaan lakisääteiset ja muut välttämättömiksi katsottavat ohjelmat strategian toteuttamiseksi.

Joensuun strategia sisältää toiminta-ajatuksen, arvot ja markkinoinnissa hyödynnettävän ydinviestin. Lisäksi strategia sisältää toimintaa ohjaavat periaatteet sekä vahvuuksiin ja tahtotilaan perustuvat erottautumistekijät. Tavoitelinjaukset on koottu kuuden painopisteen alle. Lisäksi on määritetty avainmittarit vuoden 2025 tavoitetasoineen, investointeja ohjaavat periaatteet ja valtuustokauden investointikehys.

Asukaslukumme kasvaa, investoimme elinvoimaan ja pidämme Joensuun kasvukaupunkien joukossa. Saavutamme 80 000 asukkaan kaupungin vuonna 2025 ja tavoittelemme Suomen kymmenenneksi suurimman kaupungin asemaa vuoteen 2030 mennessä. Olemme vahvasti muuttovoittokaupunki.

Meillä arki sujuu ja luonto voimaannuttaa. Jokainen voi olla aidosti oma itsensä tietäen olevansa hyväksytty sellaisena kuin on.

Joensuun strategia 2021–2025

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • YHTEYSTIEDOT

    Sivu arviointi ja palaute